Jaarrapport van 2020

  • Jaarrapport van 2020
  • Jaarrapport van 2019
  • Jaarrapport van 2018
  • Jaarrapport van 2017
  • Jaarrapport van 2016
  • Jaarrapport van 2015
  • Jaarrapport van 2014
  • Jaarrapport van 2013
  • Jaarrapport van 2012

Verslag SERFA – Plan Bobath 2020

Het werkjaar 2019 werd afgesloten met het uitwerken door partner GRAIM van een nieuw en ambitieus vijfjarenprogramma 2020-2024 voor het project SERFA. Dit vijfjarenplan voorziet een traject van geleidelijke ten laste neming van de dienstverlening vanwege SERFA aan de kinderen met een hersenletsel en hun families d.m.v. (i) het certifiëren van de vormingsmodules die Plan Bobath en enkele van de gevormde relais de voorbije 10 jaar georganiseerd hebben wat SERFA toelaat om andere actoren in dit domein te vormen, (ii) de erkenning van de kwaliteit van de dienstverlening van SERFA door de overheid wat gepaard kan gaan met een financiële tussenkomst van de overheid in het project, (iii) het bekomen van de “kaart van kansengelijkheid” door de kinderen met een hersenletsel die voorziet in een gedeeltelijke tussenkomst voor de gezondheidskosten van het kind en in een trimestriële beurs van 40 €, (iv) het integreren van de dienstverlening van SERFA in het bestaande systeem van mutualiteiten en (v) het verder op punt zetten van het bestaande solidariteitssysteem dat armere families toelaat om toegang te hebben tot de dienstverlening van SERFA. Op die manier hopen we dat de afhankelijkheid van het project SERFA van externe fondsen in de komende jaren kan minderen.

 

Het coronavirus heeft vanaf maart 2020 echter een forse tik gegeven aan deze ontluikende dynamiek. Zoals in de meeste Afrikaanse landen heeft ook Senegal vanaf 15 maart een strenge lockdown ingesteld die pas op 2 juni werd opgeheven. Voor het project betekende dit het tijdelijk stopzetten van bijna alle activiteiten. Toen de scholen mochten heropenen op 2 juni konden de wekelijkse bezoeken aan de kinderen en hun families heropstarten en werd ook de neuro-pediatrische crèche van Pout opnieuw geopend. De crèche van Guédiawaye werd pas in september geopend omwille van het hogere besmettingsniveau in de volkswijken van Dakar. Op 12 oktober werd “La Maison Inclusive” (een gloednieuw gebouw dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld van het project) officieel geïnaugureerd in Guédiawaye. De crèche van Thiès werd pas in november geopend.

 

Ondanks het stopzetten van de activiteiten van het project hebben de medewerkers ervan contact blijven houden met de families en hun dienstverlening via de telefoon zo goed als mogelijk verder gezet. De financiering door Plan Bobath is doorgegaan zoals voorzien om de premies van de relais en monitrices van de crèches uit te betalen evenals het salaris van de coordinatrice zodat deze medewerkers niet zouden verdwijnen. Ook werd bijgedragen in de lopende kosten van het kantoor.

 

In januari 2020 is medewerkster Emilie Piedboeuf tot twee maal toe op missie geweest naar Senegal in het kader van het certifiëren van de vormingsmodules SERFA. Sindsdien zijn alle andere geplande zendingen uitgesteld naar de periode na corona. Het is pas sinds enkele maanden dat Plan Bobath deze draad opnieuw oppakt en hopelijk kunnen we vanaf maart 2021 opnieuw ter plekke gaan, als corona het toelaat.

 

Zoals jullie het misschien al in de media vernomen hebben is het Afrikaanse continent tot nog toe – meer dan de andere continenten – gespaard gebleven van groot coronaleed. Op maandag 28 december 2020 was het totaal aantal geregistreerde besmettingen in Senegal 18.728, het aantal genezingen 17.031, het aantal overlijdens 390. Het impact van corona op de Senegalese bevolking mag dan wel beperkt zijn, dat van de lockdown daarentegen was dat wel omdat de informele economie tot stilstand kwam wat tot een algemene verarming van de bevolking heeft geleid. We horen sinds eind 2020 opnieuw onheilspellende geruchten over snel stijgende cijfers en begin 2021 heeft de Senegalese overheid opnieuw beperkende maatregelen ingesteld om een tweede golf te voorkomen. Het is nog te vroeg om het impact hiervan in te schatten. We hopen het beste.

Voor meer info: https://coronavirus.politologue.com/coronavirus-senegal.sn

 

Als aanmoediging in deze moeilijke periode heeft Plan Bobath een noodhulp-gift van 1.500 € gedaan aan de 160 families van het project om zich een hygiënekit aan te schaffen ter bescherming tegen het coronavirus.

 

Na de heropstart van de activiteiten van SERFA in Senegal hebben we na een paar maanden geconstateerd dat deze heropstart niet automatisch was et dat er een extra-inspanning nodig was vanwege SERFA om de samenwerking met de families weer op te nemen.

 

Een laatste te rapporteren feit is dat begin juli een deel van de ploeg van Plan Bobath afscheid genomen heeft na jaren van engagement. Zij die gebleven zijn willen bij deze gelegenheid de vertrekkers van harte danken voor hun jarenlange inzet: Janine, Martine, Josy en Tine. De ploeg werd intussen geherstructureerd en enkele nieuwe leden zijn ons komen vervoegen om de continuïteit van de activiteiten te verzekeren.

 

De Uitgaven 2020

 

Nr

Beschrijving van de rubriek

Bedrag in €

A1

Fiscale attesten Via Don Bosco (België)

954

A2

Productie banner en brochure (Begië)

115

A3

Bankkosten Triodos (België)

46

B1

Hygiënische kits voor 160 families (Senegal)

1.500

B2

Loon coordinatrice (Senegal)

3.000

B3

Premies 17 relais (Senegal)

11.800

B4

Premies monitrices crèches (Senegal)

3.600

B5

Onderhoud en bewaking kantoor (Senegal)

1.600

B6

2 zendingen in januari (kosten in Senegal)

252

 

TOTAAL UITGAVEN 2020

22.867

 

A = Uitgaven Plan Bobath (in België en missies)                 B = Uitgaven SERFA (in Senegal)

    = 1.115 €                                                                                           = 21.752 €

 

Inkomsten 2020

 

 

Nr

Beschrijving van de rubriek

Bedrag in €

A1

Peterschapssysteem (maandelijkse giften)

15.927,04

A2

Individuele giften

2.900,00

A3

Giften van stichtingen en bedrijven

5.495,83

A4

Subsidies gemeenten

1450,00

A5

Subsides provincies

4.890,00

 

TOTAAL INKOMEN 2020

30.662,87

 

P.S. :  van deze inkomsten zijn 4.650 € (gift asbl AZIMUT) en 4.890 € (subsidie provincie Oost-Vlaanderen) gekoppeld aan de welomschreven budget om in 2021 uit te geven.