Jaarrapport van 2018

 • Jaarrapport van 2018
 • Jaarrapport van 2017
 • Jaarrapport van 2016
 • Jaarrapport van 2015
 • Jaarrapport van 2014
 • Jaarrapport van 2013
 • Jaarrapport van 2012

JAARRAPORT PLANBOBATH 2018

 

 

 

 

Beste donoren, sympathisanten, vrienden en vrijwilligers van PlanBobath,

 

HET hoogtepunt van 2018 was de viering van het 10-jarig bestaan van SERFA (Service d’Education, de Rééducation, de Formation et d’Appareillage) in december.

Samen met de relais, een kinesist, een orthopedisch technieker en verschillende geneesheren -specialisten en verplegers,  heeft een Belgisch team van vrijwillige Bobath therapeuten en een orthopedisch technieker, gratis consultatiedagen gehouden op de 4 locaties in Senegal waar SERFA ondertussen actief is: Thiès, Guédiawaye, Pout en Tivaouane. De vijfde dag  werd een groot feest georganiseerd in Thiès, met cadeautjes voor de kinderen.

Er werden 244 kinderen tussen de 0 en 15 jaar onderzocht, met verschillende types van handicap, waaronder 56 ‘nieuwe’ kinderen.

 

Maar voor het zover was is er een heel jaar hard gewerkt.

 

Er werd per locatie een oudercomité opgericht voor ouders van kinderen met een hersenletsel en door regelmatige ontmoetingen van de oudercomités met de relais is het vertrouwen van de ouders in de diensten van SERFA gegroeid en zijn de ouders meer betrokken bij de opvolging van hun kind.

De oudercomités hebben ook een belangrijke bijdrage geleverd in de organisatie van de jubileumactiviteiten.

 

In maart 2018 zijn 2 jonge Belgische orthopedische techniekers gedurende een week in Thiès geweest om te werken aan de verbetering van het orthopedisch materiaal dat ter plaatse wordt geproduceerd en om bijkomende opleiding te geven aan de ambachtslui en de relais.

Ouders kunnen op maat gemaakt orthopedisch materiaal huren of kopen voor hun kind.

 

Nog in maart werd een tweede crèche geopend, in Pout, onder grote belangstelling van plaatselijke autoriteiten en pers. Een 10 tal kinderen kunnen er dagelijks terecht. In 2019 zullen de relais van Pout nog een bijkomende opleiding krijgen.

 

In Guédiawaye werd door de burgemeester de eerste steen gelegd van een inclusief huis voor de personen met een beperking van Guédiawaye, waar ook SERFA een plaats zal krijgen.

 

 

Ondertussen gingen ook de gewone activiteiten door:  de relais doen wekelijks hun huisbezoeken,  3 maandelijks worden alle kinderen bezocht door een technische equipe met een lokale kinesist, en de crèches vangen dagelijks een 30 tal kinderen op. Tevens zijn er maandelijkse vergaderingen met de relais, regelmatige vormingen en ontmoetingen met de oudercomités en verschillende sensibiliserings activiteiten. Zo werd er een carnavalsfeest georganiseerd samen met 2 lagere scholen uit Thiès.

SERFA helpt de ouders bij het opstellen van hun dossier, zodat steeds meer kinderen een carte d’égalité de chances krijgen waardoor ze recht hebben op gratis medische verzorging en een maandelijkse financiële steun.

 

 

In 2019 blijven we inzetten op versterking van de therapeutische capaciteiten van de relais.  De lokale kinesist en technieker worden ook verder bijgeschoold en gaan deel uitmaken van het vaste SERFA team. Tevens hopen we 2 bijkomende crèches te kunnen openen, in Tivaouane en Guédiawaye.

 

 

Meer informatie en foto’s vindt u op www.planbobath.be  en op facebook, maar u kan via
planbobath@gmail.com of per telefoon 0475 475402 bij ons terecht met uw vragen.

 

Als u deze brief nog per post krijgt en toch liever per mail geïnformeerd wordt, vragen wij u ons uw e-mailadres te bezorgen. Contacteer ons ook als u liever in het Frans wordt aangeschreven.

 

Wij danken u voor uw steun en wensen u een heel mooi nieuw jaar.

 

 

Het PlanBobath team

 

                       

Financiële informatie                PlanBobath België                       SERFA Senegal

 

overlopende rekeningen 2017:    34.645,15                                3.898            

inkomsten 2018 :                         26.473,96                              € 38.073

 

uitgaven 2018:                             40.648,58                               € 41.964

Saldo op 31/12/2018:                  20.470,53                                 7

 

 

De inkomsten in Belgie zijn voornamelijk afkomstig van meters en peters en eenmalige giften,

We ontvingen 4000 € van het Fonds Jean-Pierre Goetghebuer, 600 € van de gemeente Grobbendonk, 1000 € van de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging en 1000 € van het Torfsfonds.

 

SERFA ontving 35.944 € van PlanBobath. Ze hadden ook 1.165 € inkomsten uit consultaties en ontvingen 500€ van Kemopodi en 464 € lokale steun voor de crèche in Pout

 

De uitgaven is Belgie waren  voornamelijk reis- en verblijfkosten voor de therapeutische missies.

De uitgaven van SERFA in Senegal omvatten vooral  personeelskosten Senegal:  € 23.524 (relais, coördinatrice, boekhouding, schoonmaak, onderhoud, dag -en nachtwaker)

en de  algemene werkingskosten: € 18.439 (verplaatsingskosten, kosten maandelijkse vergaderingen, opleidingen, sensibilisatiecampagnes, onderhouds- en verzorgingsproducten crèche, voeding kinderen in de crèche, medicatie, huur gebouw, nutsvoorzieningen)

PlanBobath heeft 1000 € bijgedragen aan de financiering van de feestelijkheden voor de viering van 10 jaar SERFA. De rest werd lokaal gesponsord voor een bedrag van 2.650 €

 

 

 

 

 

U kan PlanBobath steunen

 

 • door het meter-of peterschap op te nemen van één van onze kinderen. Laat via mail weten welk kindje u wil sponsoren en doe een maandelijkse betaling
 • met een eenmalige gift

 

 • als u een fiscaal attest wenst voor uw giften boven de 40 euro kan u betalen op de rekening van VIA Don Bosco VZW BE84 4358 0341 0159 met vermelding ‘6763 Thies Senegal’.
 • als u geen fiscaal attest wenst kan u betalen op de rekening van PlanBobath bij Triodosbank BE18 5230 8105 2265 met vermelding ‘gift ‘

 

 • door u kandidaat te stellen om als vrijwilliger gedurende een tijd in Senegal mee te werken in het centrum. Ervaring als Bobath therapeut is noodzakelijk alsook redelijke kennis van Frans of Wolof.