Jaarrapport van 2016

  • Jaarrapport van 2016
  • Jaarrapport van 2015
  • Jaarrapport van 2014
  • Jaarrapport van 2013
  • Jaarrapport van 2012

           JAARRAPPORT 2016

 

 

 

Beste PlanBobath donateurs en sympathisanten

 

2016 was voor PlanBobath en vooral voor SERFA (Service de Rééducation, d’Education, de Formation, d’Appareillage) in Senegal een zeer actief jaar en een grote stap vooruit in de verwezenlijking van zijn missie en visie: SERFA wil een centrum worden dat erkend wordt voor zijn specialisatie, zijn relevantie en de kwaliteit van zijn  dienstverlening, met een volledig en gevarieerd aanbod van diensten met betrekking tot CP (Cerebrale Parese) en toegankelijk voor zoveel mogelijk kinderen met CP en hun families.

 

Van oktober 2015 tot juli 2016 heeft Emilie Piedboeuf-Boen, Bobath ergotherapeute en docente ergotherapie, in Senegal in SERFA gewerkt met als voornaamste opdracht de technische kennis en autonomie van het lokale personeel te versterken.

 Van de 16 relais (communautaire gezondheidswerkers) werden de 2 beste opgeleid als ‘relais-formatrices’. Zij hebben samen met Emilie een opleidingsprogramma samengesteld, bestaande uit 5 modules. De opleiding dient voor intern gebruik maar werd ook tweemaal met groot succes gegeven aan externe professionals zoals Handicap International Senegal.

3 andere relais  zijn verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding  van Belgische stagiairs. In 2016 werden 7 stagiairs ontvangen in het centrum.

 

Er werd een lokale informatiebrochure ontworpen, waarvan meer dan 300 exemplaren verspreid werden, om de problematiek van kinderen met CP meer bekend te maken bij de bevolking en meer zichtbaarheid te geven aan het centrum.

 

Op basis van onderzoek tijdens huisbezoeken werd een gegevensbank opgesteld van de kinderen uit het project en hun behoeften. Daaruit  blijkt dat 80% van de gezinnen een zeer laag socio-economisch niveau hebben, dat 70% van de kinderen tekenen van matige tot zware ondervoeding vertonen en dat er nog nood is aan 160 orthopedische toestellen.

 

Op dit moment worden 142  kinderen, (56 meisjes en 86 jongens) door SERFA gevolgd, maandelijks worden meer dan 300 huisbezoeken gedaan, 20 kinderen zijn ingeschreven in de crèche en 9 kinderen gaan naar school.

 

De ‘relais’  hebben een ‘patient-dossier’ gemaakt per kind om de kwaliteit van hun opvolging te verbeteren. Het laat toe om de evolutie van het kind en zijn familie op een objectieve manier op de volgen, en beter de doelstellingen van de zorg en de keuze van de revalidatie oefeningen en -activiteiten te bepalen. Het verzekert ook een goede opvolging van het gebruik van het orthopedisch materiaal.

 

Om het probleem van het tekort aan orthopedisch materiaal op te lossen ontving PlanBobath een  gift van 15.000 euro van de Fondation Peterbroeck. Hiermee werd verder gewerkt aan de verbetering van de prototypes  van de modulaire systemen en werd een lokaal productieteam opgezet met hiertoe opgeleide artisans. Een plaatselijk comité volgt de productie en verdeling van het orthopedisch materiaal verder op.

 

Van september tot december heeft een jonge Vlaamse vrijwilligster, Lidia Caponi, kinesiste en Bobath therapeute, de dienst vervoegd om therapeutische  ondersteuning te geven aan de relais. Haar jeugdig enthousiasme en aanpassingsvermogen werden zeer gewaardeerd.

 

Met het oog op de verbetering van de kennis over CP van de medische professionelen in Senegal werd in november een medische missie georganiseerd. 2 vrijwillige kinderartsen, Katleen Ballon en Fabienne De Boeck, hebben gedurende 5 dagen een vorming gegeven aan artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen en relais. Tijdens een ouderdag kregen de ouders van de kinderen uit het project de gelegenheid vragen te stellen. Deze missie was een groot succes en wordt zeker in 2017 herhaald.

 

Tenslotte is ook Annemie Mortier, oprichtster en bezieler van het project in november en december 6 weken ter plaatse geweest om samen  met de plaatselijke verantwoordelijken de doelstellingen voor 2017 en de volgende jaren vast te leggen. Zij heeft ook verschillende vormingen gegeven aan de relais, over voeding van een kind met CP, communicatie met een kind met CP, en het opstellen van een behandelingsplan op korte en middellange termijn.

Annemie was ook getuige van de talloze vergaderingen van het oudercomité en de relais ter voorbereiding van het feest van de ‘Arbre de Noël’, dat op 7 januari 2017 plaatsvond met als thema “de behoeften en de rechten van de kinderen met CP, welke antwoorden?’

Deze opendeurdag met toespraken, sketches, animatie en dans, een kerstman en cadeautjes voor de kinderen wordt jaarlijks georganiseerd op de ‘Place de France’ in Thiès in aanwezigheid van administratieve en religieuze autoriteiten uit de omgeving van Thiès en van de lokale radio, televisie en geschreven pers.

De vereniging van de vrouwen van Dangote (l’Amicale des femmes de Dangote), een cementfabriek  dichtbij Thiès was eveneens aanwezig met een grote gift van geneesmiddelen, rijst, luiers en orthopedisch materiaal en heeft haar blijvende steun betuigd.

Zulke opendeurdag draagt bij tot de erkenning en de integratie van kinderen met CP in de lokale gemeenschap en de Senegalese maatschappij.

 

In 2016 bedroeg de financiële bijdrage  van PlanBobath Belgie aan SERFA 56.000 euro.

 

Voor de volgende jaren blijft PlanBobath, naast financiële steun, inzetten op de versterking van de technische en professionele capaciteiten van de Senegalese ploeg op het gebied van kennis en behandeling van kinderen met CP. Dit blijft voorlopig nodig zolang er geen professionele ergotherapeuten of kinesisten aanwezig zijn in Thies.

 

Wij danken al onze donateurs en vrijwilligers en de Bobathvereniging voor de steun die dit mogelijk maakt.

Meer informatie en foto’s vindt u op onze website en op Facebook.

 

Het PlanBobath team

Annemie, Patrick, Janine, Katleen, Tine, Fabienne, Emilie, Lotte, Librecht, Simon, Lidia, Martine, Dirk.

www.planbobath.be

planbobath@gmail.com

www.graim.sn (partner in Senegal)

 

giften met fiscaal attest

VIA Don Bosco VZW BE84 4358 0341 0159  met vermelding ‘6763 Thies Senegal’

giften zonder fiscaal attest

VZW ABBV BE76 06889895 4395 met vermelding ‘gift ‘