Bigué Seck

Foto van: Bigué Seck

GEGEVENS:

Naam:Bigué Seck
Geboortedatum:01/01/2013

Vaststelling:

Sociale context: Bigue woont in een groot gezin, met veel kinderen. Ze wordt goed geaccepteerd maar participeert niet mee in het gezin. Haar mama is haar beste vriendin, ze zijn altijd samen. Als de mama naar de winkel moet, neemt ze Bigue altijd mee op haar rug.

Type hersenverlamming (CP): quadriplegie V

Globale motoriek: Bigue kan niet zelfstandig zitten, ze heeft hiervoor een aangepaste zitschaal. Ze kan ook niet kruipen of rollen, waardoor ze zich niet zelfstandig kan verplaatsen. Bigue’s hoofdcontrole en mondcontrole is zwak. Ze is afhankelijk van anderen voor alle dagelijkse activiteiten

 Secundair: Bigue heeft geen epileptie. Ze heeft verkortingen op niveau van haar ellebogen, en knieen ( in flexie), en  haar benen zijn steeds in adductie

Medicatie: geen
Apperatuur: coquille