Sohna Faty

Foto van: Sohna Faty

GEGEVENS:

Naam:Sohna Faty
Geboortedatum:02/10/2010
Naam van moeder:Mame Anta Samba

Vaststelling:

Sociale context: Sohna woont samen met haar mama, papa en grote familie in Guediawaye.  Ze is goed geïntegeerd in haar familie en iedereen heeft haar lief.

Type hersenverlamming (CP): quadriplegie V

Globale motoriek:Sohna beweegt nauwelijks spontaan. Mits facilitaite kan ze haar hoofd wel wat oprichten en rollen.Ze kan niet zelfstandig zitten, ze heeft hiervoor nog geen aangepaste zitschaal. Ze kan ook niet kruipen of rollen, waardoor ze zich niet zelfstandig kan verplaatsen. Sohna's hoofdcontrole en mondcontrole is zwak. Ze is afhankelijk van anderen voor alle dagelijkse activiteiten.

 Secundair:Sohna praat niet en begrijpt ook weinig. Ze lacht ook zelden en heeft beginnende retracties op niveau van haar handen en voeten.

Medicatie: /
Apparatuur: een coquille is nodig zijn om haar goed te kunnen positoneren.