Nieuwsbericht

23/06/2017

Vastenactie St Jozefinstituut Bokrijk

Tijdens het schooljaar 2016-2017 hebben de leerlingen van het St Jozefinstituut in Bokrijk (secundair onderwijs, Hasseltweg 383) zich ingezet voor PlanBobath in het kader van hun vastenactie.

Onze vrijwilligster, Lidia Caponi, oudleerlinge van deze school, maakte een heel mooi filmpje van de foyer in Thiès, tijdens haar drie maanden lange verblijf in Senegal van september tot december 2016.

De foyer in Thiès is onze thuisbasis, het zenuwcentrum van het project. Het huis waar de hulpverleners elkaar ontmoeten, vergaderen, waar de administratie en coördinatie gebeurt. Het huis ook waar ouders zich aanmelden, op consult komen met hun kind, nieuwe materialen komen ontlenen, elkaar ontmoeten en hun zorgen delen. Het huis waarin ook onze kribbe voor 20 kinderen met hersenverlamming is gehuisvest. Het huis dat dient als uithangbord en als model van wat een dergelijk project kan betekenen voor kinderen met hersenverlamming.

De relais en ouders in Guédiawaye, een voorstad van Dakar, zijn eveneens vragende partij voor een dergelijke uitvalsbasis.

Met de hulp van de leerlingen en leerkrachten van het St Jozefinstituut van Bokrijk kunnen we deze droom waarmaken.

Men is momenteel in Guédiawaye druk op zoek om een geschikt gebouw te huren dat als consultatie-, vergader- en opslagruimte kan gebruikt worden. Eens alles goed op poten is gezet kan gedacht worden aan uitbreiding, zoals het opstarten van een kribbe voor hersenverlamde kinderen.

Sint Jozefinstituut Bokrijk, wij zijn jullie zeer dankbaar!

Meer nieuwsberichten