Jaarrapport van 2022

 • Jaarrapport van 2022
 • Jaarrapport van 2021
 • Jaarrapport van 2020
 • Jaarrapport van 2019
 • Jaarrapport van 2018
 • Jaarrapport van 2017
 • Jaarrapport van 2016
 • Jaarrapport van 2015
 • Jaarrapport van 2014
 • Jaarrapport van 2013
 • Jaarrapport van 2012

Jaarverslag Plan Bobath 2022

Met corona heeft Plan Bobath gedurende 2 jaar de SERFA (Service d’Education, de Ré-éducation, de Formation et d’Appareillage) in Senegal niet kunnen bezoeken. De activiteiten van SERFA werden in maart 2021 stilgelegd voor 3 tot 6 maanden, afhankelijk van de locatie. De heropstart van de activiteiten van SERFA verliep eerder moeizaam omdat het contact tussen relais en families verbroken was, een aantal families zich met de lockdown verplaatst hadden en een aantal kinderen ook overleden waren.

Eind 2021 en begin 2022 luidde het begin in van de heropstart van de samenwerking van Plan Bobath met SERFA. In november 2021 was er de zending van Emilie en Katharina voor de opstart van een éénjarig onderzoeksproject rond de meerwaarde van digitale opvolging van de relais (met steun van de Franse organisatie SFERHE) en in december 2021 ging er een zending van Catherina, Annemie en Luk door rond de evaluatie van het orthopedische luik van SERFA en de vorming van ambachtslui in de productie van een licht PVC-stoeltje (met steun van de provincie Oost-Vlaanderen)
In januari 2022 was er de zending van Emilie rond de opstart van een 5-jarenprogramma voor het valoriseren van de Plan Bobath vormingsmodules in de opleiding van kinesitherapeuten in Senegal (met steun van Wallonie-Bruxelles International).

Begin februari werd de lokale kiné Koffi Ganyo Afetse, van Togolese nationaliteit, gerekruteerd door partner GRAIM om binnen SERFA in te staan voor de dagdagelijkse opvolging en bijscholing van de relais en voor een meer professionele en kwalitatieve dienstverlening in de SERFA.
Het Fonds Jean-Pierre Goetghebuer (maakt deel uit van de Koning Boudewijn Stichting) staat in voor 70% van zijn loon. Tevens werd in de periode maart-juni de samenwerking met het Comité de Partenariat (CdP) opgestart: het CdP bestaat uit vrijwilligers van de Christelijke Mutualiteiten van Liège-Verviers die al 20 jaar samenwerken met partner GRAIM rond gezondheidsmutualiteiten in Senegal. Tijdens de tweejaarlijkse opvolgingsbezoeken werden de mensen van de Christelijke Mutualiteiten getroffen door de kinderen met een hersenletsel en het project SERFA en hebben ze besloten om zich als informele groep van vrijwilligers in te zetten voor de SERFA. Gedurende dit eerste jaar engageerde het CdP zich voor de heropstart van de opvolging van relais en families op het terrein.

In juni ging Luk kort naar Senegal om er de conclusies van de evaluatie van het orthopedische luik van december 2021 op te volgen, om het werk van de gevormde ambachtslui te bekijken en om te overleggen rond een aantal strategische kwesties.

In oktober reisden Catherine en Hélène af om er samen met Koffi de positionering van kinderen in de orthopedische apparaten door relais en ouders op te volgen en zo nodig bij te sturen en om 12 ambachtslui te vormen in de productie van een relax (chaise à l’aise).
Een PVC-stoeltje is nuttig voor kinderen met een lichte beperking, de relax voor kinderen met een zwaardere beperking.

Tot slot werden er middelen gemobiliseerd voor de Bobath-vorming van Koffi door Bobath Frankrijk in 2022-2023. Deze vorming in gekoppeld aan de aanwerving van Koffi en was reeds gepland sinds 2019, maar deze ging met corona niet door. De Ambassade van België in Dakar wilde echter geen visum verstekken voor een activiteit in Frankrijk en de Ambassade van Frankrijk voert een heuse belemmeringsstrategie voor het verstrekken van visa. We eindigen het jaar met de moeilijke zoektocht naar een manier om die Bobath vorming vooralsnog te organiseren. Wordt volgend jaar vervolgd.

Hierbij willen we alle peters en meters van harte danken voor hun trouwe steun alsook alle andere schenkers die dit mooie project mee mogelijk maken. Jullie steun laat ons toe om de aanmoedigingspremies van 16 relais, de lonen van de coördinatrice, de lokale kiné, de opvolging van de apparatuur door de technisch orthopedist Alouis evenals enkele beperkte werkingskosten te bekostigen. Dankjewel!