Jaarrapport van 2021

 • Jaarrapport van 2021
 • Jaarrapport van 2020
 • Jaarrapport van 2019
 • Jaarrapport van 2018
 • Jaarrapport van 2017
 • Jaarrapport van 2016
 • Jaarrapport van 2015
 • Jaarrapport van 2014
 • Jaarrapport van 2013
 • Jaarrapport van 2012

Jaarverslag Plan Bobath 2021

In maart 2020 leidde corona ertoe dat het project SERFA in Senegal, afhankelijk van de locatie, 3 à 6 maanden stilgelegd werd. Vanaf oktober 2020 was de werking overal opnieuw opgestart, maar de normalisatie van de werking kwam niet zomaar tot stand. In Pout waar de werking amper 3 maanden stil lag was de schade eerder beperkt. Maar in Thiès en Guédiawaye, waar de sluiting 5 à 6 maanden duurde, liep de normalisatie tot ongeveer midden 2021. Verbroken contacten en dagroutines en de stilgelegde werking hadden tijd nodig om opnieuw tot stand te komen. Veel langer dan we een jaar terug dachten.

Ook Plan Bobath kon gedurende ruim een jaar niet naar Senegal op werkbezoek gaan. Alle plannen werden uitgesteld tot 2021. In die zin werd 2021 voor Plan Bobath dan ook een intensief werkjaar dat gericht was op de doorstart van SERFA in Senegal en van de werking van Plan Bobath in België.

Van 14 maart tot 8 juni trok kine Hélène Hachez, samen met haar man Nico Wauthier en hun 4 kinderen, naar Thiès om het SERFA-team een duwtje in de rug te geven bij de heropstart en terzelfdertijd, samen met Nico, werk te maken van een stand van zaken van het project: inventaris van de kinderen met een hersenletsel, van de orthopedische apparaten in de families en van de orthopedische apparaten in de 3 bestaande crèches alsook van de noden. Hun verblijf in Senegal werd afgesloten met een driedaagse opfrissingsvorming van de 16 relais van het project. Als reactie op de noden van de 3 crèches voorzag Plan Bobath in een materiële ondersteuning (t.w.v. 3.267 €) , zowel algemeen noodzakelijke uitrusting (laptop, kookgerief, tafels en stoelen) als orthopedische apparaten. De stad Deinze gaf ons een subsidie van 1.000 € als bijdrage aan de investering in de crèche van Pout en het steunpunt 4de Pijler van 11.11.11 gaf ons eveneens 1.000 € als bijdrage voor de investering in de crèche van Guédiawaye. De rest kwam van Plan Bobath zelf.

Van 4 tot 15 november waren ergo Emilie Piedboeuf en revalidatiearts Katharina Dulieu in Senegal in het kader van de opstart van een onderzoeksproject van 10 maanden om na te gaan in hoeverre het online aansturen en opvolgen van de relais door de lokale kiné Koffi Ganyo Afetse, daarin bijgestaan door Emilie en Katharina, een interessante en kostenbesparende optie is. Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door de Franse stichting SFERHE. Gedurende deze zending werden bij 52 kinderen een diagnose en behandelingstraject vastgelegd, werden afspraken gelegd voor het verdere verloop van het project en een planning opgemaakt. In augustus 2022 volgt een evaluatiezending om dit onderzoeksproject af te sluiten met conclusies en een vervolgtraject voor SERFA en Plan Bobath.

Tot slot was er de uitgestelde orthopedische missie die door de provincie Oost-Vlaanderen gefinancierd werd in 2020 (t.w.v. 6.123 € :  4.890 € van de provincie en 1. 223 € van Plan Bobath) en tot 2 maal uitgesteld. Orthopedisch technieker Catherine Christiaens, logopediste Annemie Mortier en vrijwilliger Luk Verbeke trokken van 3 tot 16 december naar Senegal om er met alle betrokken partijen (ouders, relais, ambachtslui, SERFA en Plan Bobath) het orthopedisch luik te evalueren tijdens een driedaags atelier. Belangrijkste conclusies waren de grote behoefte aan apparatuur in de families, de noodzaak van een multidisciplinaire aanpak bij de aanvraag en oplevering van een apparaat om het zo goed mogelijk af te stemmen op het kind en de handicap, een betere opvolging van de apparaten in de families en de noodzaak aan een lokale orthopedische expertise.

Na de evaluatie werd gedurende 4 dagen een vorming georganiseerd van ambachtslui in de productie van goedkopere lichte PVC-stoeltjes die interessant zijn voor kinderen met een lichte beperking. 4 PVC-stoeltjes werden geproduceerd zodat elke locatie met een voorbeeld naar huis kon. Ook werd een prototype van relax (of ‘chaise à l’aise’) gemaakt dat onderwerp zal zijn van een volgende orthopedische vorming.

Zo konden we het jaar 2021 afsluiten met een goed gevoel: het impact van corona wordt sowieso minder en er werden nieuwe zaadjes geplant om op te volgen in 2022. Dit alles was enkel mogelijk dank zij de trouwe steun van vele meters, peters, schenkers, stichtingen, bedrijven en verschillende overheden. Benieuwd wat het nieuwe jaar zal geven.

Financiële situatie Plan Bobath 2021

Posten

Ontvangsten

Uitgaven

Uitleg

Peter/meterschap

14.494,28 

 

 Maandelijkse stortingen

Eénmalige gift Particulier

4.976,99 

 

 

Eénmalige gift Bedrijf/Stichting

3.883,32 

 

 (1)

Subsidies Gemeente

1.750,00 

 

 (2)

 

 

 

 

Communicatie

 

23,99 

 

SERFA

 

30.701,00 

 (3)

Bijdrage zendingen Senegal

 

895,81 

 (4)

Bankkosten TRIODOS

 

191,50 

 

Administratiekosten Via Don Bosco

 

1.139,27 

 Beheerskosten rekening met fiscale attesten (5% ontvangsten)

Totaal

25.104,59 

32.951,57 

 

verschil ontvangsten en uitgaven 2021

-7.846,98

(5)

 

 1. Centre des Thérapies pour Enfants (783,32 €), 11.11.11 (1.000 €) en Fonds Jean-Pierre Goetghebuer via Koning Boudewijn Stichting voor ten laste neming van salaris van de lokale kiné Koffi Ganyo Afetse (2.000 €), Rotary Soignies (500 €)
 2. Gemeenten Grobbendonk (750 €) en stad Deinze (1.000 €)
 3. Jaarbudget SERFA (20.000 €), werkingskosten 3 maanden Hélène en Nico (1500 €), steun 3 crèches ( 3.267 €) en orthopedische zending (6.123 €)
 4. Bijdrage Plan Bobath aan de kosten van 7 personen op zending naar Senegal.

 

(5)    Vooral subsidie provincie Oost-Vlaanderen (ontvangen in 2020, uitgegeven in 2021) en extra-uitgaven 2020 (werkingskosten Hélène en Nico en steun aan crèches)Jaarverslag Plan Bobath 2021

In maart 2020 leidde corona ertoe dat het project SERFA in Senegal, afhankelijk van de locatie, 3 à 6 maanden stilgelegd werd. Vanaf oktober 2020 was de werking overal opnieuw opgestart, maar de normalisatie van de werking kwam niet zomaar tot stand. In Pout waar de werking amper 3 maanden stil lag was de schade eerder beperkt. Maar in Thiès en Guédiawaye, waar de sluiting 5 à 6 maanden duurde, liep de normalisatie tot ongeveer midden 2021. Verbroken contacten en dagroutines en de stilgelegde werking hadden tijd nodig om opnieuw tot stand te komen. Veel langer dan we een jaar terug dachten.

Ook Plan Bobath kon gedurende ruim een jaar niet naar Senegal op werkbezoek gaan. Alle plannen werden uitgesteld tot 2021. In die zin werd 2021 voor Plan Bobath dan ook een intensief werkjaar dat gericht was op de doorstart van SERFA in Senegal en van de werking van Plan Bobath in België.

Van 14 maart tot 8 juni trok kine Hélène Hachez, samen met haar man Nico Wauthier en hun 4 kinderen, naar Thiès om het SERFA-team een duwtje in de rug te geven bij de heropstart en terzelfdertijd, samen met Nico, werk te maken van een stand van zaken van het project: inventaris van de kinderen met een hersenletsel, van de orthopedische apparaten in de families en van de orthopedische apparaten in de 3 bestaande crèches alsook van de noden. Hun verblijf in Senegal werd afgesloten met een driedaagse opfrissingsvorming van de 16 relais van het project. Als reactie op de noden van de 3 crèches voorzag Plan Bobath in een materiële ondersteuning (t.w.v. 3.267 €) , zowel algemeen noodzakelijke uitrusting (laptop, kookgerief, tafels en stoelen) als orthopedische apparaten. De stad Deinze gaf ons een subsidie van 1.000 € als bijdrage aan de investering in de crèche van Pout en het steunpunt 4de Pijler van 11.11.11 gaf ons eveneens 1.000 € als bijdrage voor de investering in de crèche van Guédiawaye. De rest kwam van Plan Bobath zelf.

Van 4 tot 15 november waren ergo Emilie Piedboeuf en revalidatiearts Katharina Dulieu in Senegal in het kader van de opstart van een onderzoeksproject van 10 maanden om na te gaan in hoeverre het online aansturen en opvolgen van de relais door de lokale kiné Koffi Ganyo Afetse, daarin bijgestaan door Emilie en Katharina, een interessante en kostenbesparende optie is. Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door de Franse stichting SFERHE. Gedurende deze zending werden bij 52 kinderen een diagnose en behandelingstraject vastgelegd, werden afspraken gelegd voor het verdere verloop van het project en een planning opgemaakt. In augustus 2022 volgt een evaluatiezending om dit onderzoeksproject af te sluiten met conclusies en een vervolgtraject voor SERFA en Plan Bobath.

Tot slot was er de uitgestelde orthopedische missie die door de provincie Oost-Vlaanderen gefinancierd werd in 2020 (t.w.v. 6.123 € :  4.890 € van de provincie en 1. 223 € van Plan Bobath) en tot 2 maal uitgesteld. Orthopedisch technieker Catherine Christiaens, logopediste Annemie Mortier en vrijwilliger Luk Verbeke trokken van 3 tot 16 december naar Senegal om er met alle betrokken partijen (ouders, relais, ambachtslui, SERFA en Plan Bobath) het orthopedisch luik te evalueren tijdens een driedaags atelier. Belangrijkste conclusies waren de grote behoefte aan apparatuur in de families, de noodzaak van een multidisciplinaire aanpak bij de aanvraag en oplevering van een apparaat om het zo goed mogelijk af te stemmen op het kind en de handicap, een betere opvolging van de apparaten in de families en de noodzaak aan een lokale orthopedische expertise.

Na de evaluatie werd gedurende 4 dagen een vorming georganiseerd van ambachtslui in de productie van goedkopere lichte PVC-stoeltjes die interessant zijn voor kinderen met een lichte beperking. 4 PVC-stoeltjes werden geproduceerd zodat elke locatie met een voorbeeld naar huis kon. Ook werd een prototype van relax (of ‘chaise à l’aise’) gemaakt dat onderwerp zal zijn van een volgende orthopedische vorming.

Zo konden we het jaar 2021 afsluiten met een goed gevoel: het impact van corona wordt sowieso minder en er werden nieuwe zaadjes geplant om op te volgen in 2022. Dit alles was enkel mogelijk dank zij de trouwe steun van vele meters, peters, schenkers, stichtingen, bedrijven en verschillende overheden. Benieuwd wat het nieuwe jaar zal geven.

Financiële situatie Plan Bobath 2021

Posten

Ontvangsten

Uitgaven

Uitleg

Peter/meterschap

14.494,28 

 

 Maandelijkse stortingen

Eénmalige gift Particulier

4.976,99 

 

 

Eénmalige gift Bedrijf/Stichting

3.883,32 

 

 (1)

Subsidies Gemeente

1.750,00 

 

 (2)

 

 

 

 

Communicatie

 

23,99 

 

SERFA

 

30.701,00 

 (3)

Bijdrage zendingen Senegal

 

895,81 

 (4)

Bankkosten TRIODOS

 

191,50 

 

Administratiekosten Via Don Bosco

 

1.139,27 

 Beheerskosten rekening met fiscale attesten (5% ontvangsten)

Totaal

25.104,59 

32.951,57 

 

verschil ontvangsten en uitgaven 2021

-7.846,98

(5)

 

 1. Centre des Thérapies pour Enfants (783,32 €), 11.11.11 (1.000 €) en Fonds Jean-Pierre Goetghebuer via Koning Boudewijn Stichting voor ten laste neming van salaris van de lokale kiné Koffi Ganyo Afetse (2.000 €), Rotary Soignies (500 €)
 2. Gemeenten Grobbendonk (750 €) en stad Deinze (1.000 €)
 3. Jaarbudget SERFA (20.000 €), werkingskosten 3 maanden Hélène en Nico (1500 €), steun 3 crèches ( 3.267 €) en orthopedische zending (6.123 €)
 4. Bijdrage Plan Bobath aan de kosten van 7 personen op zending naar Senegal.
 5. Vooral subsidie provincie Oost-Vlaanderen (ontvangen in 2020, uitgegeven in 2021) en extra-uitgaven 2020 (werkingskosten Hélène en Nico en steun aan crèches)