Jaarrapport van 2023

 • Jaarrapport van 2023
 • Jaarrapport van 2022
 • Jaarrapport van 2021
 • Jaarrapport van 2020
 • Jaarrapport van 2019
 • Jaarrapport van 2018
 • Jaarrapport van 2017
 • Jaarrapport van 2016
 • Jaarrapport van 2015
 • Jaarrapport van 2014
 • Jaarrapport van 2013
 • Jaarrapport van 2012

JAARVERSLAG PLAN BOBATH 2023

Waar 2022 een dynamisch en hoopgevend jaar was dat ons,  na de terugval wegens COVID, weer deed dromen, zette 2023 ons opnieuw met de twee voeten op de grond: de communicatie met partnerorganisatie GRAIM en het ondersteunde project SERFA begon te haperen, uitwisseling over dossiers en budgetten sleepten aan, ook de in februari 2022 aangeworven kiné Koffi Afetse liet weinig of niks van zich horen.

Collega Annemie Mortier ging in maart op bezoek om er de verhalen bijeen te sprokkelen van de kinderen die op de website staan en tevens poolhoogte te nemen van de situatie op het terrein. Het blijft immers moeilijk voor de begeleidsters (of relais) in Senegal en de verantwoordelijken van SERFA om goede foto’s te nemen en die verhalen zelf bijeen te sprokkelen. Zij zijn hier niet voor opgeleid en hebben te weinig zicht op de vereisten van onze website.

Tijdens dit bezoek merkte Annemie op dat Kiné Koffi verbitterd was en zwaar ontgoocheld in Plan Bobath om de mislopen Bobath-vorming wegens een probleem met visa (zie jaarverslag 2022) en dat een  oud-collega, die begin 2022 uit Plan Bobath stapte, in Senegal werkt in het kader van haar eigen projecten en de aandacht van SERFA naar zich toetrok: enerzijds een onderzoeksproject 2021-2023 met de Franse organisatie SFERHE inzake de mogelijkheden van digitale opvolging van relais en het probleem van ondervoeding én anderzijds een langlopend project 2022-2026 met financiering van  Wallonie Bruxelles International om de vormingsmodulen van Plan Bobath te integreren in de opleiding van kinesisten in Senegal. Op zich zinvolle projecten maar het gebrek aan openheid en overleg maakt dat Plan Bobath nauwelijks op de hoogte is van het impact ervan op SERFA, zowel in positieve zin als in negatieve zin.

Sinds de mislukking van de Bobath-vorming van Koffi wegens een probleem met visa hebben we een plan B bedacht voor de Bobath-opleiding van kiné Koffi die Franstalig is en daardoor enkel in België, Frankrijk of Zwitserland deze opleiding kan volgen met weinig realistische en financieel onhaalbare formules: Zo kwam Plan Bobath bij deze vraag uit: kan Plan Bobath deze vorming dan niet in Senegal organiseren zodat we niet alleen Koffi kunnen vormen maar ook alle kinesisten in Senegal die met kinderen met een hersenletsel werken of daarin geïnteresseerd zijn? Daarmee zou Plan Bobath er mee voor kunnen zorgen dat kinderen met een hersenletsel niet alleen binnen SERFA maar ook in gans Senegal een betere dienstverlening krijgen.

Contacten met de Europese Bobath-vereniging EBTA leerde ons dat dit wel degelijk mogelijk is.
Ook de Belgische Bobath-vereniging zou hierin een rol kunnen opnemen. Naar aanleiding van opendeurdagen in het Centre National d’Appareillage Orthopedique (CNAO) in maart maakte Annemie kennis met een Bobath kiné Philippe Sene die in Spanje opgeleid werd. Philippe had op dat ogenblik zélf een vormingsproject uitgeschreven voor medici en paramedici die met kinderen met een hersenletsel werken en was meteen enthousiast om samen onze schouders te zetten rond een Bobath opleiding in Senegal.

Een delegatie van UGent, op bezoek in Senegal in het kader van een Belgische economische zending o.l.v. Princes Astrid eind mei, zag de kans om een bezoek te brengen aan de crèche in Pout  en was zwaar onder de indruk van de werking, de verhalen en getuigenissen. Hun verhaal achteraf betekende een grote aanmoediging voor de leden van Plan Bobath en voor SERFA. Via de mensen van UGent kunnen we nu ook de betrokken academici van hun Senegalese partner Université Cheick Anta Diop voor deze Bobath-vorming interesseren.

In mei keurde de provincie Oost-Vlaanderen onze aanvraag goed om een rollend fonds toe te vertrouwen aan het oudercomité in Pout dat al sinds een aantal jaar vrij goed georganiseerd is en sterk betrokken bij de werking van SERFA in Pout. Met dat rollend fonds (3300 €) kunnen ouders op regelmatige basis een krediet krijgen om hun economische activiteiten te versterken zodat zij meer en beter in staat zouden zijn om de bijkomende kosten van een kind met een hersenletsel te dragen.

Ten slotte ging in december een werkbezoek door van collega Gregory, Bobath-kiné en al twee jaar lid van Plan Bobath, om er kennis te maken met de verantwoordelijken, relais en werking van SERFA en om samen met Koffi kinderen te behandelen in Thiès en Pout. Collega Luk ging mee om de activiteiten van SERFA gedurende 2023 te evalueren, om het oudercomité in Pout samen met de boekhoudster van GRAIM/SERFA te vormen in het beheer van een rollend fonds en om het idee van de Bobath-vorming in Senegal voor te leggen aan de Belgische Ambassade en om de CNAO en Philippe Sene  te ontmoeten en de eerste afspraken te maken i.v.m. de Bobath-vorming.

We leerden tijdens dit bezoek dat het oudercomité in Thiès sinds april reeds over een tijdelijk rollend fonds beschikt om de familiale economie van ouders te versterken. We hebben dan ook vlug besloten om de ervaring van Thiès als voorbeeld te nemen voor de vorming in Pout. Ook bleek dat het oudercomité in Pout reeds sinds 2022 over een bescheiden tijdelijk rollend fonds (500 €) beschikt waarmee ze reeds een vol jaar werken en dat het rollend fonds van de provincie hen zal toelaten om het kleine fonds terug te betalen en vanaf januari 2024 door te gaan met het nieuwe rollend fonds.

Tijdens zijn bezoek aan Senegal constateerde kiné Grégory dat de opleiding van relais niet voldoende is. In feite heeft deze sinds 2018 niet meer plaatsgevonden door een gebrek aan financiering en beperkingen ten gevolge van Covid. Een continue vorming om relais is op korte termijn noodzakelijk om hen staat te stellen hun kennis en vaardigheden op het gebied van ontwikkelingsneuropediatrie te vergroten. We gaan daarom werken aan het opzetten van trainingen op afstand (theoretisch en praktisch) in combinatie met regelmatige interventies in het veld.

Met partnerorganisatie GRAIM werden ook de nodige afspraken gemaakt om de moeilijkheden van 2023 te overstijgen en opnieuw aan te knopen met de praktijk van een open en dynamische samenwerking.

Daarmee kunnen we een moeilijk en wat lastig werkjaar afsluiten met een pak nieuwe uitdagingen en opportuniteiten.

Wat de besteding van de middelen betreft presenteren we hieronder een stand van zaken voor 2023:

Financieel verslag 2023

Inkomsten

Uitgaven

Peterschap

13.711,82

Projectwerking SERFA

25.774,00

Stichtingen

4.000,00

Bank- en beheerskosten VDB

970,38

11.11.11

1.000,00

Communicatie

14,00

CM Vlaanderen

1.750,00

 

 

Provincie Oost-Vlaanderen

3.600,00

 

 

Totaal inkomsten

24.061,82

Totaal uitgaven

26.758,38

 

Hartelijk dank aan onze trouwe meters en peters die ons maandelijks steunen, de occasionele schenkers, de provincie Oost-Vlaanderen, 11.11.11, CM Vlaanderen, Fonds Jean-Pierre Goetghebuer en Lion Services Gent Scaldis. Dank zij jullie steun kregen ruim 120 kinderen met een hersenletsel en hun families de nodige ondersteuning.