Jaarrapport van 2012

 • Jaarrapport van 2023
 • Jaarrapport van 2022
 • Jaarrapport van 2021
 • Jaarrapport van 2020
 • Jaarrapport van 2019
 • Jaarrapport van 2018
 • Jaarrapport van 2017
 • Jaarrapport van 2016
 • Jaarrapport van 2015
 • Jaarrapport van 2014
 • Jaarrapport van 2013
 • Jaarrapport van 2012

Plan Bobath wil jullie eerst en vooral hartelijk danken voor het vertrouwen dat jullie in ons en in onze werkzaamheden stellen. Het idee (=valoriseren van de kennis van lokale vrouwen in de sensibilisatie en behandeling  van CP kinderen in de hun toegewezen gezinnen)  dat  in 2005 op kleine schaal uitgewerkt werd tussen een lokale Senegalese NGO (Intermondes) en Annemie Mortier, is nu uitgegroeid tot twee projecten met enerzijds een groep geëngageerde mensen in België  (artsen, paramedici, prothesisten, administratief personeel) en anderzijds de Senegalese NGO GRAIM.
 

Onze samenwerking met de VZW Lumos (Leuvense Universitaire Medische Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit) laat ons o.a. toe om regelmatig een aantal medewerkers naar Senegal te laten afreizen.

In januari 2012 hebben Dirk en Didier, onze prothesisten samen met een 20 tal lokale ambachtsmannen de modulaire stoel aangepast aan de noden van een kind met CP (de kwaliteit van het hout was te licht en hout is te duur in Sahellanden en werd vervangen door metaal)
In januari 2013 reisden Dirk en Didier voor de vierde maal naar Senegal om de modulaire stoel met de ganse lokale ploeg te evalueren en zijn ze begonnen met de productie van een modulair sta-apparaat.

Tine, Katleen, Janine en Annemie reisden eind juni 2012 naar Senegal om met de NGO GRAIM te overleggen op welke manier we samen  een crèche kunnen opstarten voor jonge kinderen met CP.
Daarnaast bezochten we verschillende materniteiten en pediatrische afdelingen, onderhandelden we met de respectievelijke pediaters over een samenwerkingsverband en over opleidingsmogelijkheden voor hun pediatrische verpleegkundigen in verband met het identificeren en vroeg doorverwijzen van baby’s met pré-, peri- en postnatale problemen.
Katleen, onze pediater onderzocht talrijke kinderen met specifieke vragen in samenwerking met de Bobathkinesisten Janine en Tine.
Eind november 2012 maakte Annemie nog een korte reis om administratieve redenen en om aan de relais te leren hoe ze een individueel rapport van een kind met CP moeten opstellen. Een piloot van Brussels Airlines kon ons toen een heel goedkoop ticket bezorgen.

De projecten kunnen regelmatig rekenen op zeer bekwame vrijwilligsters (altijd vrouwen…
Tinneke Hellinckx en Karen Vertommen verblijven nu in Thiès tot midden juni.
Plan Bobath krijgt binnenkort de kans om de projecten, zowel in Gent als in Leuven, aan de laatstejaarsstudenten revalidatiewetenschappen en geneeskunde voor te stellen.

Op 21 april 2012 organiseerde Plan Bobath een meter/peter bijeenkomst in Gentbrugge.
Jammer dat we zo weinig peters en meters mochten verwelkomen.
Onze secretaresse Hilde Baert verspreidde een nota (samen met de individuele jaarlijkse fiches en foto’s van de kinderen) met de vraag of jullie geïnteresseerd  zijn in de jaarlijkse individuele fiches van jullie kind. Plan Bobath stelt jullie via deze weg dezelfde vraag opnieuw.
Wij hadden graag van jullie vernomen wat jullie van ons verwachten.
Laat jullie voorstellen maar komen.

Sommige meters/peters geven ons een kadootje, foto’s of een brief mee, bestemd voor het kind dat zij in Senegal steunen. Men moet echt de Afrikaanse samenleving kennen om te beseffen welke de gevolgen kunnen zijn van dit gebaar. Eénmaal een gezin weet dat er in België ergens een ‘geldschieter’ is, creëert dit een bron van jaloezie ten opzichte van andere families en  de relais (=begeleidster) van hun kind.Zij vermoeden dan dat andere families meer geld ontvangen en/of dat de relais niet al het geld afgeeft aan het gezin dat zij opvolgt.
In samenspraak met de relais, Plan Bobath en de équipe van GRAIM hebben we besloten om de gezinnen voorlopig niet meer op de hoogte te brengen van het feit dat ze in België een meter of een peter hebben. We zijn samen (Plan Bobath, de relais en de équipe van GRAIM) aan het nagaan op welke manier we er toch kunnen voor zorgen dat het Belgische gezin betrokken kan blijven met zijn of haar kind. Hebben jullie een idee/voorstel?

Ik denk dat we gerust tevreden kunnen zijn met datgene wat enerzijds onze partners in Guédiawaye en Thiès en anderzijds Plan Bobath tot nu hebben verwezenlijkt.
De projecten worden regelmatig door geïnteresseerde Belgische kennissen en vrienden (en vrienden van kennissen…) bezocht, zij zijn onze directe getuigen samen met de attachés van de Belgische ambassade in Dakar en Via Don Bosco waar we onze boekhouding om de 6 maanden binnenbrengen (inzage op aanvraag is mogelijk)

Wat zijn de plannen in de nabije toekomst?

 • de oprichting van de crèche
 • uitwerken van een systeem ter bevordering van het produceren van de modulaire stoel en het modulair sta-apparaat
 • leren toepassen van het ‘rapport d’un enfant IMC’ aan de relais zodat ze leren redeneren over de problematiek van een kind met CP

Foto’s en het ‘rapport d’un enfant IMC ‘ zullen binnenkort terug te vinden zijn op de website: www.planbobath.be


Hartelijke groeten,

Het Plan Bobath team:

Annemie Mortier
Hilde Baert
Martine Van Coppenolle
Patrick Algoet
Janine Vanbussel
Tine De Vis
Katleen Ballon
Didier Van Calster
Dirk Nackaerts

Martine De Bruycker
Roselien Coosemans