Jaarrapport van 2013

 • Jaarrapport van 2023
 • Jaarrapport van 2022
 • Jaarrapport van 2021
 • Jaarrapport van 2020
 • Jaarrapport van 2019
 • Jaarrapport van 2018
 • Jaarrapport van 2017
 • Jaarrapport van 2016
 • Jaarrapport van 2015
 • Jaarrapport van 2014
 • Jaarrapport van 2013
 • Jaarrapport van 2012

Mevrouw, mijnheer, beste schenker,

Plan Bobath wil u opnieuw hartelijk danken voor het vertrouwen dat u  in onze organisatie stelt en voor uw steun aan ons project.

In 2013 zaten we niet stil en we willen u met deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van onze voorbije activiteiten, onze visie en toekomstplannen.

Het voorbije jaar  reisden verschillende vrijwilligers van Plan Bobath naar Senegal; de crèche voor kinderen met CP  werd geopend in Thiès, de modulaire stoel en het modulair sta apparaat werden meer op punt gesteld.

Twee kiné Bobath vrijwilligsters hebben gedurende 5 maanden in Senegal onze plaatselijke medewerkers  begeleid.

Machteld Veugelen, onze logopediste-vrijwilligster reisde in 2013 voor 6 maanden naar Senegal. Machteld werkte reeds voor de 4de maal in onze projecten in Thiès en Guédiawaye (Dakar). Haar opdracht bestaat erin om de relais bij te staan in de problematiek van kinderen met CP voornamelijk rond hun communicatieproblemen en hun ondervoeding.
Kinderen die moeilijk in staat zijn om zich verbaal duidelijk te maken kregen een communicatieboekje op maat gemaakt.
Ouders met kinderen met voedingsproblemen werden begeleid in het zoeken naar de juiste houding, aangepaste voeding en materiaal (speciale lepels, bekers…) in combinatie met technieken om de voeding zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

En in oktober verbleef Annemie 3 weken in Senegal met als objectief een evaluatie te doen van de verschillende actoren en activiteiten ter plaatse, die op elkaar af te stemmen en terug te koppelen naar het Plan Bobath team en zijn partners in België.

Sedert een paar jaar werken we  samen met Lumos (Leuvense Universitaire Medische Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit), die ons ook in 2013 financiële steun heeft gegeven en voor 2014 opnieuw een financiële bijdrage heeft toegezegd
Onze aanvraag bij Lumos en Zorgnet Vlaanderen voor de volgende 5 jaar  was voor ons een goede oefening om eens stil te staan bij waar we nu staan en wat we willen bereiken.
Het ingediende 5 jarenplan bestaat uit 5 pijlers:
de eerste pijler omvat de verbetering van de performantie van de eerstelijnswerkers (de relais).
de tweede pijler omvat de opleiding van de lokale gezondheidswerkers in de materniteiten en in de afdelingen pediatrie rond de problematiek van kinderen met CP.
de derde pijler betreft het op punt stellen van de orthopedische modulaire hulpmiddelen door onze technische experts in samenwerking met de lokale ambachtsmannen.
de vierde pijler gaat over de verbetering en  uitbreiding van de crèche die in 2013 werd geopend.
de vijfde pijler investeert in de opleiding in België van een lokale kinesiste, die werkzaam is in de chirurgische afdeling van het Universitair ziekenhuis Fann in Dakar, tot Bobath therapeute.

In 2014 zal de nadruk vooral liggen op de eerste, de derde en de vierde pijler.

We hopen dat wij en de reeds meer dan 170 families met een kind met hersenverlamming,
die door Plan Bobath worden geholpen , kunnen blijven rekenen op uw steun

Van harte dank.

Financiële informatie over Plan Bobath wordt u bezorgd op verzoek (via het contactformulier op www.Planbobath.be)

 

Voor het Plan Bobath team

Annemie Mortier