Jaarrapport van 2015

 • Jaarrapport van 2023
 • Jaarrapport van 2022
 • Jaarrapport van 2021
 • Jaarrapport van 2020
 • Jaarrapport van 2019
 • Jaarrapport van 2018
 • Jaarrapport van 2017
 • Jaarrapport van 2016
 • Jaarrapport van 2015
 • Jaarrapport van 2014
 • Jaarrapport van 2013
 • Jaarrapport van 2012

Plan Bobath, 1 januari 2016

Beste meter en peter, beste schenker en sympathisant,

2015 was een druk jaar voor PlanBobath en er werd heel wat verwezenlijkt.

We konden rekenen op een bijna continue aanwezigheid in Thies van vrijwilligers:
Lotte Criel , pediatrisch kinesiste  werkte er van februari tot juli 2015 en werd gedurende 6 weken bijgestaan door 2 net afgestudeerde kinesisten, Tamara Geudens en Aurélie Georgis.

Een prachtige bijdrage werd ook geleverd door Librecht Van Damme en Simon Geerts, 2 in 2015 afgestudeerde orthopedische techniekers die tijdens hun verblijf van 3 maanden van oktober tot december het beschikbare orthopedisch materiaal hebben geïnventariseerd, opgeruimd en hersteld en verschillende orthopedische apparaten (modulair looprek, zitdriehoek, aangepaste tafel) hebben ontworpen met de middelen die zij ter plaatse beschikbaar hadden. Lokale ambachtslui werden door hen  opgeleid voor de productie ervan.

De verslagen van al deze vrijwilligers vindt u op de website.

Emilie Piedboeuf, Bobath ergotherapeute met 15 jaar ervaring en praktijkdocente neuropediatrie in het hoger onderwijs , vestigde zich eind september 2015 in Thiès met haar man en 3 kinderen om gedurende een heel schooljaar mee te werken aan het project en haar kennis en ervaring over te dragen aan de plaatselijke medewerkers. Emilie begeleidt ook verschillende kine- en ergo stagiairs  die hun schoolstage lopen binnen het PlanBobath project in Senegal.

In het voorjaar werd met alle kinderen een uitstap naar  zee (Popenguine) georganiseerd, een prachtig en onvergetelijk initiatief,  dat zeker voor herhaling vatbaar is.

In oktober werd de  neuropediatrische crèche verhuisd naar een betere lokatie met een mooie tuin. De crèche is nu alle weekdagen open en kan tot 20 kinderen opvangen. Momenteel zijn er 15 ingeschreven.

Er wordt veel aandacht besteed aan activiteiten die de kinderen moeten stimuleren tot meer autonomie in het dagelijks leven. Zo werd er een groentetuin aangelegd die niet alleen gezond voedsel levert voor de kinderen uit de crèche , maar ze ook de gelegenheid biedt om samen te werken in de tuin, om kookateliers te volgen en om het overschot van hun groenten te verkopen. 

De kinderen komen meer buiten, op stap naar de moestuin, wat dan weer hun integratie in de wijk versterkt en de omgeving sensibiliseert.

Bijzondere aandacht gaat ook naar de nutritionele problemen van de kinderen. Hun gewicht wordt opgevolgd en waar nodig  krijgen ze versterkende voeding op basis van lokale producten zoals verrijkte bloem, bonen, groentepuree toebedeeld.

In november 2015 ging in Thiès een  eerste externe evaluatie van het project  door, met alle betrokken partijen, GRAIM (onze lokale partner), Plan Bobath België , alle relais , het oudercomité en de ambachtslui, onder leiding van een externe evaluator die verbonden is aan het Senegalese Ministère de Santé et de l’Action Sociale, waardoor het project meer gekend geraakt op Senegalees beleidsniveau.
Het rapport van deze evaluatie wordt verwacht en de aanbevelingen zullen worden opgevolgd voor de verdere uitbouw van het project.

Al deze initiatieven zijn maar mogelijk dank zij de financiële steun van u, onze meters en peters en donoren en dus is het belangrijk dat u in de filosofie van PlanBobath blijft geloven en  PlanBobath actief blijft steunen.
We houden  u zoveel mogelijk op de hoogte van onze activiteiten via de website (www.planbobath.be) en Facebook.

Recent vernamen we dat verschillende meters en peters graag regelmatig een individueel verslag over hun kind willen ontvangen. Wij hebben daar alle begrip voor maar doordat er in Senegal  steeds meer kinderen door PlanBobath worden gevolgd en geholpen en we in België enkel werken met een kleine groep vrijwilligers die de opvolging en de communicatie verzorgen zouden wij u willen vragen ons te contacteren via het contactformulier op de website als u een individueel verslag wenst. Wij zullen u dit dan zo snel mogelijk bezorgen.

Sommige kinderen hebben het project verlaten omdat zij te oud zijn voor wekelijkse opvolging (+12j), omdat zij verhuisd zijn of omdat hun ouders afhaken. Enkele kinderen zijn overleden. Als wij u als meter of peter daarvan niet op de hoogte gebracht hebben dan verontschuldigen wij ons hiervoor. 

Wij kunnen u in ieder geval  verzekeren dat uw giften onverminderd ten goede komen aan onze kinderen, waarvan velen nog geen meter of peter hebben.

Voor alle informatie  kan u steeds terecht bij planbobath@gmail.com

Met heel veel dank  voor uw steun en allerbeste wensen voor 2016.
Het PlanBobath team