Jaarrapport van 2014

 • Jaarrapport van 2023
 • Jaarrapport van 2022
 • Jaarrapport van 2021
 • Jaarrapport van 2020
 • Jaarrapport van 2019
 • Jaarrapport van 2018
 • Jaarrapport van 2017
 • Jaarrapport van 2016
 • Jaarrapport van 2015
 • Jaarrapport van 2014
 • Jaarrapport van 2013
 • Jaarrapport van 2012

~~Plan Bobath, 1 januari 2015

Beste meter en peter, beste schenker en sympathisant

Het jaar 2014 vloog voorbij en Plan Bobath heeft niet stilgezeten.
Hieronder een overzicht van onze werking in 2014.

Plan Bobath is nog steeds actief  op 2 locaties in Senegal, Guédiawaye, een wijk in Dakar en Thiès , een stad op 70 km van Dakar.
In Guédiawaye werken er momenteel 4 relais die samen 22 kinderen opvolgen.
In Thiès werken er 11 relais met  89 kinderen en in de crèche worden er dagelijks 10 kinderen opgevangen.
Relais zijn gezondheidswerksters, die reeds heel actief waren in hun wijk en van Plan Bobath een  theoretische en praktische opleiding kregen rond de problematiek van hersenverlamming. Zij zijn elk verantwoordelijk  voor verschillende kinderen en hun gezin in hun wijk.

Een 20 tal ambachtslui zijn ondertussen opgeleid om orthopedisch materiaal te vervaardigen en aan te passen.
 In 2014 is er 1 reis  geweest naar Senegal van een kinesiste samen met  een logopediste en een ergotherapeute voor de bijkomende vorming van de relais,  1 missie van 2 technici voor het op punt stellen van de modulaire stoel en de vorming van de ambachtslui alsook 2 evaluatiemissies.
 Tijdens ons laatste bezoek in november 2014 hebben we de samenwerking  tussen Plan Bobath  en de NGO GRAIM, onze plaatselijke partner (www.graim.sn) in Thiès verstevigd en geöfficialiseerd,  zodat GRAIM nu een grotere autonomie heeft voor de uitvoering van de programma’s betreffende de sensibilisatie en de behandeling van kinderen met cerebrale parese (hersenverlamming), zowel in Thiès als in Guédiawaye
Plan Bobath Belgie blijft  verantwoordelijk voor de financiële en technische ondersteuning van het project. Dit betekent dat ook in de toekomst vrijwilligers, Bobath specialisten en technici voor een korte of langere periode naar Thiès zullen  gaan. In februari  vertrekt Lotte C., pediatrische kinesiste, voor 6 maanden. Zij zal ter plaatse geïntroduceerd worden door een van onze vrijwilligers, Emilie, de ergotherapeute die ook vorig jaar aanwezig was tijdens een missie.  Lotte zal een paar maand later vervoegd worden door 2 andere vrijwilligsters (kinesisten), Tamara G. en Aurélie G.
Omdat we ervan overtuigd zijn dat het vroegtijdig onderkennen en behandelen van kinderen met cerebrale parese één van de belangrijkste pijlers is van onze benadering en vermits er een wachtlijst bestaat van ouders met jonge kinderen en omdat onze relais minder handig zijn in het behandelen van grotere kinderen, heeft Plan Bobath de beslissing genomen dat de kinderen die ouder zijn dan 12 jaar geen regelmatige huisbezoeken meer ontvangen van de relais. De ouders kunnen wel steeds  een bezoek van de relais aanvragen en het kind is altijd welkom op de consultatie in de foyer. Indien nodig zal het kind ook nog  steeds een aangepast orthopedisch apparaat krijgen en de nodige spierontspannende medicamenten.
Plan Bobath Belgie heeft zich geëngageerd om de nodige financiële middelen ter beschikking te stellen, volgens een budget dat samen met GRAIM werd opgesteld. Maar van onze Senegalese partner GRAIM wordt eveneens verwacht dat hij op zoek gaat naar andere partners die financieel of anders kunnen steunen om de uiteindelijke doelstelling te bereiken: het uitbouwen van een kenniscentrum voor CP en de sensibilisatie van de bevolking en de overheid.
In het kader van deze sensibilisatie werd in 2014 een grote manifestatie georganiseerd  op het grootste plein van Thiès: al de kinderen uit het project en hun ouders waren uitgenodigd, samen met de vertegenwoordigers van de stad en van de moskeeën.
Er werden nieuwjaarscadeautjes  uitgedeeld en verschillende ouders en relais hebben getuigenissen afgelegd. Er werd muziek gespeeld en gedanst.
Een prachtige manier van sensibilisatie rond deze handicap; we hadden nooit verwacht dat zoiets mogelijk was in een maatschappij waar het hebben van een (kind met) handicap nog een groot taboe is.
Eind 2014 werd nog een mooi kerstfeest georganiseerd voor de kinderen en hun ouders,  ook in aanwezigheid de notabelen en religieuze vertegenwoordigers.
Gedurende  4 jaar,  beschikte GRAIM over een budget van de Belgische Ambassade in Dakar dat  een gedeelte van het project financierde. Dit budget is nu opgebruikt en er moet  gezocht worden naar nieuwe middelen.
In 2014 bedroeg de totale kost van het project Bobath ongeveer 37.000 euro, waarvan 10.527 euro van de Belgische ambassade.
Van LUMOS (Leuvense Universitaire Medische Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit) kregen we 12.500 euro steun  en van Zorgnet Vlaanderen 1.700 euro.
De rest kwam van de meters en peters en eenmalige schenkingen.
Voor 2015 worden de totale kosten geraamd op 45000 euro.
Wij hopen  te mogen blijven rekenen op de steun van de vele meters en peters en gulle schenkers.
Wij danken u hiervoor in naam van onze kinderen en alle medewerkers en vrijwilligers van
PlanBobath in Senegal en in Belgie .
Met onze beste wensen voor een mooi en gezond 2015.
het team van PlanBobath Belgie