Fatou Sylla

Foto van: Fatou Sylla

GEGEVENS:

Naam:Fatou Sylla
Geboortedatum:06/09/2009
Naam van moeder:Sokhna Sylla
Naam van vader:inconnu

Vaststelling:

Naam van het kind : Fatou Sylla
Geboortedatum : 6/09/2009
Naam van de moeder : Sokhna Sylla
Naam van de vader : niet gekend

Sociale context:
Fatou woont met haar moeder in het ‘familie’ huis. De vader is ongekend.
Fartou heeft noch broers noch zussen.
Haar moeder werkt als huishoudster in een welstellend gezin.
Aida uit Tivaouane is haar begeleidster.

Type handicap: dystonie, quadriplegie

Bijkomende info over het kind:
Fatou neemt geen deel aan de familiale activiteiten.
Zij leeft in haar eigen cocon.
Fatou heeft epilepsie.

Medicatie: Depakine

Apparatuur: een rolwagen.