Abdou FALL

Foto van: Abdou FALL

GEGEVENS:

Naam:Abdou FALL
Geboortedatum:11/01/2022
Naam van moeder:Rougy SOW
Naam van vader:Inconnu

Vaststelling:

Sociale context:
Het kind woont in het grote familiale huis samen met zijn grootouders, zijn ooms en tantes, nichten en neven..
Zijn moeder is huishoudster.
Hij is goed geïntegreerd in de grote familie. De familieleden kunnen met Abdou communiceren.
Abdou kent zijn vader niet, zijn moeder behelpt zich financieel door voedingsmiddelen aan de voordeur van haar huis te verkopen. Abdou is in de crèche ingeschreven.

Type hersenverlamming (CP): inconnu
quadriplegie

Globale motoriek:
Abdou heeft weinig actieve mototrische mogelijkheden.

Andere ontwikkelingsdomeinen:
Abdou kan niet praten maar hij begrijpt alles wat men hem vertelt.
Hij heeft geen epilepsie en neemt geen medicatie.

Apparatuur:
Abdou heeft een modulair combinatie sta/zit systeem nodig thuis.