Beschrijving van de doelgroep

Kinderen met een (aangeboren) neuromotorisch hersenletsel van 0 tot 12 jaar 

Kinderen met een handicap of beperking worden niet of nauwelijks begeleid in Senegal, er bestaan geen gespecialiseerde structuren om hen op te vangen. De omstandigheden waarin deze kinderen ‘overleven’ zijn prangend. 
Een kind met een beperking wordt vaak gediscrimineerd in het gezin zelf: deze kinderen hebben geen toegang tot het reguliere onderwijs, basisstructuren en gespecialiseerde diensten. De socio-culturele vooroordelen duwen hen in de marginaliteit. Kinderen met een hersenverlamming bevinden zich in een totale afhankelijkheidssituatie die hen elke mogelijkheid ontneemt om te voldoen aan de eigen behoeften, om zelfstandig te kunnen eten, zich te verplaatsen, zich aan- en uit te kleden, …  

Ouders en nabije familie van deze kinderen met IMC

De ouders en nabije familie van deze hersenverlamde kinderen ervaren de problemen van hun kind als een sanctie, ze ervaren hun kind als een abnormaal wezen, een verdoemenis die hun familie overvalt. De ouders hebben weinig (of meestal geen) inzicht in de ontwikkeling van hun  kind en zijn specifieke noden, ze kunnen hun kind ook niet begeleiden. De onwetendheid van de ouders over de problematiek van hun kind met beperking wordt nog versterkt door de economische onzekerheid die de tenlasteneming zeker niet zal bevorderen. In uitzonderlijke omstandigheden richten ouders zich tot medische structuren die moeilijk toegankelijk zijn zowel qua afstand als qua kost.

Een kind met een beperking hebben vergroot de armoede in het gezin: de moeder kan niet uit werken gaan omdat ze geen oppas vindt voor haar kind, de vader die vaak polygaam is verlaat soms het gezin omdat de kosten te hoog oplopen of om de schande te ontlopen.

De kinderen worden liefst zo jong mogelijk in het project opgenomen om het beste resultaat te bekomen. Nadat ze de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt kunnen ze nog steeds terecht bij PlanBobath voor occasionele ondersteuning en advies en voor de aanpassing van hun orthopedisch materiaal.