kosten van het project

In België wordt enkel gewerkt met vrijwilligers die een deel van hun vrije tijd besteden aan PlanBobath, met name voor fondsenwerving, administratieve en financiële opvolging, technische ondersteuning van de Senegalese medewerkers, advies, website, communicatie enz.

Jaarlijks gaan enkele Belgische Bobath- of pediatrische therapeuten/artsen en orthopedische techniekers vrijwillig en onbetaald voor een korte of langere periode naar Senegal om de lokale mensen bij te scholen of op te leiden en op te volgen.

De kosten in Senegal omvatten vergoedingen voor de medewerkers, huur van de gebouwen, materiaal, medicatie, voeding en alle andere dagelijkse werkingskosten.

In 2021 had PlanBobath een budget van 30701 euro ter beschilkking waarin een budget van de Provincie Oost Vlaanderen van 4890 euro zit.

Voor de financiering kunnen wij gelukkig rekenen op  vele meters en peters, op giften.

Maar elk jaar vinden steeds meer gezinnen met een gehandicapt kind de weg naar PlanBobath en hebben wij meer geld nodig om aan alle noden te voldoen.