Uitvoering van het project

Vrouwen (=relais) die reeds heel actief waren in hun respectievelijke wijken kregen een theoretische en praktische opleiding rond de problematiek van hersenverlamming. De relais bzoeken wekelijks de hun toegewezen kinderen om samen met de ouders te oefenen en hun ontwikkeling op te volgen. 

De therapeuten zijn de Bobathvrijwilligers die voor korte of langere periode naar Senegal vertrekken om de relais op te volgen, te begeleiden en bij te scholen.

Lokale ambachtsmannen, zoals schrijnwerkers en zetelbekleders, werden door orthopedische techniekers van de Belgische Bobathvereniging opgeleid in het vervaardigen van aangepast orthopedisch materiaal zoals stoeltjes en matrassen.

Regelmatig zijn er vrijwilligers en stagiairs ter plaatse (kinesisten, orthopedische techniekers...) die de Senegalese relais en andere medewerkers ondersteunen in de dagelijkse werking van het project.

In Thies werd in 2013 een neuropediatrische crèche geopend. Die is momenteel 5 volle dagen per week open. Enerzijds maakt dit een meer intensieve revalidatie van de jonge kinderen mogelijk, anderzijds kan de familie weer een betaalde werk buitenshuis zoeken, wat belangrijk is om de precaire financiële situatie van de familie te verbeteren om tegemoet te kunnen komen aan de specifieke behoeften van hun kind met IMC. 

De crèche zorgt er voor een permanentie waar ouders met een probleem terecht kunnen.

Ook werd een oudercomite opgericht met als doel de ouders te betrekken en te sensibiliseren.

De dagelijkse uitvoering gebeurt door onze Senegalese partnerorganisatie GRAIM ASBL in Thies .(www.graim.sn).

Hun dienst SERFA (service d'éducation, rééducation, formation, appareillage) wil met de financiële en technische steun van PlanBobath een kwalitatieve gespecialiseerde dienst zijn voor kinderen met hersenverlamming.